História Malvern Instruments

MalvernPanalyticalLogo 

Spoločnosť Malvern Instruments bola založená v roku 1960 a v súčasnosti je jednou z najúspešnejších spoločností, ktorá sa zaoberá popisom vlastností rôznych materiálov a biofyzikálnymi vlastnosťami. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť stavia na svojej dlhodobo uznávanej povesti inovácií v oblasti dimenzovania častíc, je dnes spoločnosť vysoko uznávaná a rešpektovaná za svoju vedúcu pozíciu v oblasti technológií a aplikácií v oblastiach od charakterizácie častíc, proteínov a makromolekúl až po meraní reologických vlastností a optimalizáciu procesov.

Malvern Instruments poskytuje technológiu a odborné znalosti o materiáloch a biofyzikálne charakterizáciu, ktoré vedcom a inžinierom umožňujú pochopiť a riadiť vlastnosti rozptýlených systémov. Tieto systémy sa pohybujú od proteínov a polymérov v suspenzii a emulziách roztokov, častíc a nanočastíc, až po spreje a aerosóly, priemyselné sypké prášky a vysoko koncentrované suspenzie. Používa sa vo všetkých fázach výskumu, vývoja a výroby, nástroje pre charakterizáciu materiálov spoločnosti Malvern poskytujú dôležité informácie, ktoré napomáhajú urýchlenie výskumu a vývoja produktov, zlepšujú a udržujú kvalitu výrobkov a optimalizujú účinnosť procesu.

Naše produkty odráža snahu Malvern využívať najnovšie technologické inovácie a náš záväzok maximalizovať potenciál zavedených techník. Používajú ich ako v priemysle, tak v akademickej sfére, v odvetviach od farmaceutických a biofarmaceutických výrobkov až po sypké chemikálie, cement, plasty a polyméry, energiu a životné prostredie.

Systémy Malvern sa používajú na meranie veľkosti častíc, tvaru častíc, zeta potenciálu, náboje bielkoviny, molekulovej hmotnosti, hmotnosti, veľkosti a konformácie, mikrokalorimetrie, reologických vlastností a chemickej identity, čím sa zlepšuje pochopenie rozptýlených systémov v mnohých priemyselných odvetviach a aplikáciách.

Spoločnosť Malvern Instruments so sídlom vo Veľkej Británii má dcérske organizácie na všetkých hlavných európskych trhoch, Severnej Amerike, Mexiku, Číne, Japonsku a Kórei.

www.malvern.com

 

 

Infratec NOVA

Infratec Nova1

Umožnuje simultánne a presne stanoviť základné zložky celého zrna, múky atď..

viace

BacSomatic

BacSomatic

Prvý prístroj, ktorý integruje testovanie baktérií a somatických buniek pri plnej automatizácii

viace

FoodScan 2 Meat

FoodScan2

Nový NIR analyzátor mäsa a mäsových výrobkov.

viace