História spoločnosti Gerber Instruments

logo-gerber-classic

1850 - 1904: Niklaus Gerber sa narodil v meste Thun (neďaleko Bernu) vo Švajčiarsku. Navštevoval univerzity v Berne a Zürichu, študoval tiež chémiu v Paríži a Mníchove a dva roky strávil v USA v spoločnosti Swiss-American Milk. Potom, čo sa vrátil späť do Švajčiarska, sa stal priekopníkom v oblasti mliekarenstve s cieľom zlepšiť kvalitu mlieka. V dnešnej dobe je dr. Niklaus Gerber považovaný za jedného z najpokrokovejších profesionálov v počiatkoch švajčiarskeho mliekarenského priemyslu.

 

drgerberalt

V roku 1887 dr. Niklaus Gerber založil vlastnú mliekáreň pomenovanú "United Dairies of Zurich" (Spojené mliekárne Zürichu). Do roku 1905 sa jeho mliekareň stala jednou z najmodernejších v Európe. Dr. Gerber hľadal metódy, ako efektívne mlieko testovať, pretože kvalita mlieka bola vďaka nedostatku hygieny a riedením vodou v tejto dobe na veľmi nízkej úrovni. Cieľom dr. Gerbera bolo eliminovať tieto problémy a urobiť z mliečnych produktov potraviny tej najvyššej kvality. V magazíne "Swiss Milk Journal" prezentoval dr. Gerber v roku 1892 "acid-butyrometry" - rýchlu, jednoduchú a spoľahlivú analýzu obsahu tuku v mlieku. Táto metóda, známa pod pojmom "Gerberova metóda" sa čoskoro začala používať v mliekarenských laboratóriách po celom svete.

 

Hoci dr. Gerber pôvodne zamýšľal používať testy len vo svojej vlastnej mliekarni, čoskoro vyslyšal žiadosti spracovateľov mlieka po celom svete a začal svoje produkty predávať. Tak vznikla samostatná spoločnosť zameriavajúca sa len na Gerberovy testy. V roku 1904 zakladá doktor Gerber spoločnosť "Dr. N. Gerber 's Acid-Butyrometry Ltd., Leipzig ". Toto mesto si vybral z dvoch dôvodov. Po prvé bol blízko sklársky priemysel schopný vyrábať veľmi kvalitné butyrometry a za druhé, miestna spoločnosť, Hugershoff, vlastnila patent na novú otáčavú odstredivku, ktorá bola nutná pre vykonávanie Gerberových testov. Neskôr sa obe Gerberovy spoločnosti spojili a do dnešnej doby vyrábajú vysoko kvalitné prístroje.

 

Globálna spoločnosť

Gerber Instruments je súkromná spoločnosť so sídlom v Effretikon (oblasť Zürichu) vo Švajčiarsku, ktorá má predajné a distribútorskú sieť naprieč Európou, Stredným východom, Áziou a USA.
Bola založená roku1892 dr. Niklaus Gerber a stala sa z nej veľmi úspešná firma. V máji roku 2009 skúpil jej akcie člen vedenia, pán Remo Schwizer, a vďaka jeho znalostiam trhu, personalistiky a prevádzky firmy došlo k hladkému prevodu s plynulým zabezpečením dodávok klientom aj partnerom vo Švajčiarsku aj v celom svete.

Produktové portfólio zahŕňa vysoko kvalitné testovanie mlieka a širokú ponuku laboratórneho vybavenia, ktoré je dodávané klientom zahŕňajúcim univerzity, výskumné ústavy a spoločnosti podnikajúce v oblasti potravinárskeho priemyslu, biológia, farmácia, vodného hospodárstva a v ďalších odboroch. Dlhodobý úspech u týchto klientov podtrhuje schopnosť poskytovať zákaznícku podporu laboratóriám v celej rade priemyselných odvetví.

 

logo-gerber

Spoločnosť Gerber Instruments preferuje osobný prístup ku všetkým klientom. Preto je jej tím plne vyškolený vo všetkých odboroch, v ktorých poskytuje služby. Len tak môže byť zárukou toho, že v každej situácii nájde to najlepšie riešenie pre Vás - klientov tak, aby vám poskytli tie najkvalitnejšie produkty a služby.

Infratec NOVA

Infratec Nova1

Umožnuje simultánne a presne stanoviť základné zložky celého zrna, múky atď..

viace

BacSomatic

BacSomatic

Prvý prístroj, ktorý integruje testovanie baktérií a somatických buniek pri plnej automatizácii

viace

FoodScan 2 Meat

FoodScan2

Nový NIR analyzátor mäsa a mäsových výrobkov.

viace