Technológia FTIR a NIR

Technológia FTIR a NIR
Na základe dlhoročného vývoja a skúmanie ponúka FOSS širokú škálu analytických riešení postavených prevažne na technológiách FTIR a NIR. Obe metódy sú v dnešnej dobe na takej úrovni, že v niektorých prípadoch dosahujú aj lepšie výsledky v porovnaní s analýzou vykonanou klasickou metódou.


Všeobecne platí, že FTIR technológia analyzuje suroviny v strednej infračervenej oblasti.

ftir

 

  NIR technológie v blízkej infračervenej oblasti.

nir

 

Každá z nich má svoje silné a slabé stránky, ale pri správnom výbere a použití pomáhajú významne uľahčiť prácu všetkým, ktorí potrebujú ľahko, rýchlo a presne kontrolovať kvalitu svojich výrobkov.
Zjednodušene sa dá povedať, že prístroje založené na FTIR technológii vyžadujú určité laboratórne zaobchádzanie, vykazujú vyššiu a stabilnejšiu presnosti predovšetkým u analýzy tekutých výrobkov, a to vďaka oblasti, v ktorej táto technológia pracuje. Avšak, vzhľadom na "krehkosti" v súčasnej dobe dostupných nástrojov a komplikáciami spojené s odberom vzoriek a jeho prípravou, je FTIR analýza obmedzená prevažne do laboratórií.
Túžba sledovať suroviny takmer v nezmenenom stave a vykonávať analýzy aj mimo oblasti laboratória, umožnil nástup ďalšiemu systému NIR. Avšak, NIR vykazuje o niečo horšie selektivitu produktov, ktoré je schopný v danej oblasti presne analyzovať, ako sú napr. Tekuté mliečne výrobky a pod. Výsledky meraní u tejto metódy sú náchylnejšie na fyzikálne vlastnosti vzorky, ako je veľkosť častíc, hustota a vlhkosť.
Preto FOSS vyrába analytické riešenia na mieru a používa vždy ten systém, ktorý sa najlepšie hodí pre danú analýzu konkrétneho produktu, prostredia a spôsob použitia.
Naši odborníci spoločnosti MILCOM servis, vám vždy pomôžu navrhnúť to najlepšie riešenie. Kontaktuje nás.

.

Infratec NOVA

Infratec Nova1

Umožnuje simultánne a presne stanoviť základné zložky celého zrna, múky atď..

viace

BacSomatic

BacSomatic

Prvý prístroj, ktorý integruje testovanie baktérií a somatických buniek pri plnej automatizácii

viace

FoodScan 2 Meat

FoodScan2

Nový NIR analyzátor mäsa a mäsových výrobkov.

viace