História FOSS

 

FOSS Fifty & First 50 let

Firma FOSS oslávila v roku 2006 50 rokov svojej činnosti v oblasti automatizácie analytických metód. Firmu založil v roku 1956 Nils FOSS ako A/S N. FOSS Electric s cieľom ponúknuť rýchle, presné, ekonomické a automatizované metódy. Hlavným zákazníkom v začiatkoch činnosti bol poľnohospodársky sektor, najmä pre kontrolu vlhkosti a speňažovanie obilie, neskôr sa činnosť rozšírila na mliekarenský priemysel, ktorý sa na dlhú dobu stal rozhodujúcim zákazníkom.

 

85% mlieka vo svete je testované FOSS riešeniami!

80% obilnín vo svete je testované FOSS riešeniami!

FOSS je priekopníkom nových koncepcií a produktov pre jednotlivé odvetvia celého agrokomplexu a chemický a farmaceutický priemysel. K tomu prispelo v roku 1997 získanie spoločnosti Perstorp Analytical A/B, ktorej súčasťou boli spoločnosti Tecator A/B a NIRSystems. Tým sa firma FOSS dostala na popredné miesto v systémoch riešení moderných analýz surovín, potravín a krmív. V roku 2003 boli spoločnosti FOSS Electric a Tecator zlúčené. Spoločnosť FOSS Electric sa tým zmenila na skupinu FOSS, riešiaca všetky aspekty vývoja, výroby, marketingu, predaja a záručného a pozáručného servisu. Spoločnosť zamestnáva po celom svete 1100 zamestnancov v 21 spoločnostiach zabezpečujúcich služby zákazníkom, čo najlepším možným spôsobom.

V súčasnej dobe je spoločnosť organizovaná ako FOSS A/S so spoločnosťou FOSS Analytical (Dánsko a Švédsko) a FOSS NIRSystems (USA) s vývojom, výrobou, marketingom a dcérskymi spoločnosťami, zaoberajúcimi sa predajom a servisom v jednotlivých trhoch. Spoločnosť ďalej spolupracuje na základe výhradných distribútorských zmlúv s viac ako 70-tich distribútormi celého sveta.

Pre český a slovenský trh a ich agrokomplex je výhradným distribútorom, vrátane záručného a pozáručného servisu, dodávok ND atď. Pre celý Agrokomplex (vrátane NIR prístrojov) od 15. 7. 2005 spoločnosť MILCOM servis as, ktorá túto činnosť zabezpečovala pre FOSS Electric od svojho založenia v roku 1991. Spoločnosť MILCOM servis as oslávila v roku 2006 takisto jubileum, a to 15 rokov svojej činnosti. Jej pracovníci, špecialisti najmä v mliekarenskom priemysle, spolupracujú s firmou FOSS viac ako 25 rokov a boli aktívne činní najmä pri budovaní systému centrálneho testovania surového mlieka v Československej republike a zavádzanie moderných automatizovaných metód FOSS prístrojmi v mliekarenskom priemysle.

 

Firma FOSS vyvíja a ponúka vlastné moderné analytické riešenia a systémy.
Medzi ne patria:

 • infračervená spektrofotometria (NIR, NIT, MIR) a jej aplikácie v strednej a blízkej IR oblasti
 • Fourier IR spektrofotometria (FTIR) a jej aplikácie
 • fluorooptoelektronické metódy
 • prietoková cytometria a CCD technológie
 • mikrobiologické metódy
 • in-line, on-line, at-line systémy a prístroje
 • moderné jednoduchá softvérové riešenia, FOSS Integrátor
 • automatizácie laboratórnych prác a chemických referenčných analýz
 • spracovanie dát

Prístroje firmy FOSS môžu byť využívané pre kontrolu:

 • Poľnohospodárskych výrobkov a surovín pre spracovateľov
 • Vstupné kontrolu pre spracovateľov
 • Medzioperačné kontrolu a štandardizáciu výrobkov
 • Finálnu kontrolu
 • Kontrolu v distribučnej sieti, supermarketoch
 • Kontrolu legislatívnych požiadaviek kontrolnými orgánmi

Infratec NOVA

Infratec Nova1

Umožnuje simultánne a presne stanoviť základné zložky celého zrna, múky atď..

viace

BacSomatic

BacSomatic

Prvý prístroj, ktorý integruje testovanie baktérií a somatických buniek pri plnej automatizácii

viace

FoodScan 2 Meat

FoodScan2

Nový NIR analyzátor mäsa a mäsových výrobkov.

viace