FOSS vízia a hodnoty

Vize
Firma FOSS chce ponúkať "najlepšie analytické riešenia na svete" s bezkonkurenčnou kvalitou, ktorá poskytne zákazníkom zlepšenie kvality surovín a výrobkov a optimalizovať ich výrobu.

Okrem toho chce FOSS prispieť k racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov na našej planéte a podieľať sa tak na zlepšenie výživy a zdravia ľudí na celom svete.

Prečo FOSS
100+ patentov
46 TOP riešenie
Prvý zavádza pokročilé analýzy mimo prostredia laboratóriom
Analýzy on-line

Hodnoty
Kľúčom úspechu firmy FOSS je poskytovanie špecializovaných analytických riešení podľa štyroch základných hodnôt:

• Byť prvý
• Spokojnosť zákazníkov
• Znalosť problematiky
• Spolupráca ľudí a tímov

Tieto hodnoty odrážajú zameranie Fossa byť prvý vo vývoji analytických nástrojov a jeho postavenie na svetovom trhu. Jeho hodnoty sa odráža aj v tom, že zákazníci sú pre neho stredobodom záujmu. To je dôvod, prečo sa FOSS zameriava na vysoko kvalifikovaných zamestnancov, ktorí sú aj jeho najsilnejšou stránkou.

foss-maps

Fakty o firme FOSS
• Výskum, vývoj a výroba v štyroch krajinách
• Predajné a servisné spoločnosti v 25 krajinách sveta
• Viac ako 70 výhradných distribútorov na celom svete
• 98% obratu mimo územia Dánska

Technologické oblasti, v ktorých FOSS pôsobia
- blízka infračervená spektroskopia
- stredná infračervená spektroskopia
- automatizácia analytických referenčných metód
- prietoková cytometria
- x-ray spektroskopia
- automatické značenie a počítanie buniek
- analýza obrazu
- chemometrie (pokročilá matematika vr. nelineárne techniky)
- jemná mechanika
- elektronika
- vývoj softvéru na zákazku

Infratec NOVA

Infratec Nova1

Umožnuje simultánne a presne stanoviť základné zložky celého zrna, múky atď..

viace

BacSomatic

BacSomatic

Prvý prístroj, ktorý integruje testovanie baktérií a somatických buniek pri plnej automatizácii

viace

FoodScan 2 Meat

FoodScan2

Nový NIR analyzátor mäsa a mäsových výrobkov.

viace