ProcesScan FT

Výrobca FOSS

Určené: pre výrobcov mlieka a ml. výrobkov do linky


Preloader
  

Popis:

ProcesScan™ FT je on-line (FTIR) analyzátor, ktorý poskytuje vysokú presnosť dát pre štandardizáciu mlieka a mliečnych výrobkov. Je inštalovaný priamo vo výrobe. Umožňuje aj manuálne meranie vzorky.

Automatizovanie údržby

Jadrom prietokového systému je diamantová kyveta, čím je umožnené čistenie prietokového systému zahrnúť do CIP čistenie celého procesu. Tým sa monitoring výrobné linky stáva automatizovaný a efektívnejšie.

Meraný produkt:

mlieko, mliečne výrobky

Parametre:

tuk, bielkovina, laktóza, celková sušina, netučná sušina

Technológia:

FTIR

ID:

4400110

 

Dokumentácia:

 


Infratec NOVA

Infratec Nova1

Umožnuje simultánne a presne stanoviť základné zložky celého zrna, múky atď..

viace

BacSomatic

BacSomatic

Prvý prístroj, ktorý integruje testovanie baktérií a somatických buniek pri plnej automatizácii

viace

FoodScan 2 Meat

FoodScan2

Nový NIR analyzátor mäsa a mäsových výrobkov.

viace