Mäsový priemysel

Moderní laboratorní přístroje firmy FOSS pro rozbory a kontrolu surovin, potravin a krmiv.

Výhradní distribuce přístrojů firmy FOSS pro celý agrokomplex České a Slovenské republiky, záruční a pozáruční servis, náhradní díly, poradenství, kalibrace, napojení na tuzemské i zahraniční mezilaboratorní testy, referenční a pilotní vzorky.

Kontrola mäsa a mäsových výrobkov

FOSS je partnerom spoločností mäsového priemyslu po mnoho rokov. Cieľom spolupráce je podpora optimalizácie výroby a výrobných procesov a kontrola kvality surovín a finálnych výrobkov. Ponúka systémové riešenia kontroly hygienických parametrov a zložiek mäsa od surového mäsa / hovädzie, bravčové, baranie, hydinové / až po hotové výrobky varené a údené výrobky a mäsa, fermentované salámy, šunky a ďalšie výrobky. Riešenie ponúka analýzy chemických parametrov ako tuk, bielkovina, vlhkosť, kolagén, Beef, mikrobiologické vyšetrenie / CPM, koliformné, Escherichia coli, Enterobacteriacae, kvasinky /, ďalej potom soľ, dusičnany a dusitany.


Výrobca:
FOSS

FoodScan 2 Meat

Určené: Vhodný pre stredné a veľké spracovateľa mäsových ...
FoodScan Meat Analyser

Určené: Vhodný pre veľké alebo stredné spracovateľa ...
Meat Master II

Určené: výroba mäsa - veľké podniky
MeatScan

Určené: pre všetky malé a stredné výrobca mäsových výrobkov
ProFoss Meat

Určené: pre výrobcov mäsa a mäsových produktov

Infratec NOVA

Infratec Nova1

Umožnuje simultánne a presne stanoviť základné zložky celého zrna, múky atď..

viace

BacSomatic

BacSomatic

Prvý prístroj, ktorý integruje testovanie baktérií a somatických buniek pri plnej automatizácii

viace

FoodScan 2 Meat

FoodScan2

Nový NIR analyzátor mäsa a mäsových výrobkov.

viace