Centrálne testovanie mlieka

Moderní laboratorní přístroje firmy FOSS pro rozbory a kontrolu surovin, potravin a krmiv.

Výhradní distribuce přístrojů firmy FOSS pro celý agrokomplex České a Slovenské republiky, záruční a pozáruční servis, náhradní díly, poradenství, kalibrace, napojení na tuzemské i zahraniční mezilaboratorní testy, referenční a pilotní vzorky.

Centrálne testovanie kvality mlieka a kontrola úžitkovosti dojníc

Vykonáva sa na kontrolu zdravotnej nezávadnosti mlieka a jeho speňaženia, sledovania úžitkovosti dojníc a manažment stáda. Sledujú sa obsahové zložky mlieka, celkový počet mikroorganizmov, počet somatických buniek, prístroje umožňujú aj stanovenie obsahu močoviny, kyseliny citrónovej, voľných mastných kyselín, kazeínu a bodu tuhnutia mlieka.


Výrobca:
FOSS

BacSomatic

Určené: laboratória pre testovanie mlieka a mliekarne
BactoScan FC+

Určené: laboratória pre testovanie mlieka a mliekarne
CombiFoss 7

Určené: laboratória pre testovanie mlieka a mliekarne
CombiFoss FT+

Určené: laboratória pre testovanie mlieka a mliekarne
Fossomatic 7

Určené: laboratória pre testovanie mlieka a mliekarne
Fossomatic FC

Určené: laboratória pre testovanie mlieka a mliekarne
MilkoScan 7 RM

Určené: laboratória pre testovanie mlieka a mliekarne
MilkoScan FT+

Určené: laboratória pre testovanie mlieka a mliekarne

Infratec NOVA

Infratec Nova1

Umožnuje simultánne a presne stanoviť základné zložky celého zrna, múky atď..

viace

BacSomatic

BacSomatic

Prvý prístroj, ktorý integruje testovanie baktérií a somatických buniek pri plnej automatizácii

viace

FoodScan 2 Meat

FoodScan2

Nový NIR analyzátor mäsa a mäsových výrobkov.

viace