Historie Malvern Instruments

MalvernPanalyticalLogo 

Společnost Malvern Instruments byla založena v roce 1960 a v současné době je jednou z nejúspěšnějších společností, která se zabývá popisem vlastností různých materiálů a biofyzikálními vlastnostmi. Vzhledem k tomu, že společnost staví na své dlouhodobě uznávané pověsti inovací v oblasti dimenzování částic, je dnes společnost vysoce uznávána a respektována za svou vedoucí pozici v oblasti technologií a aplikací v oblastech od charakterizace částic, proteinů a makromolekul až po měření reologických vlastností a optimalizaci procesů.

Malvern Instruments poskytuje technologii a odborné znalosti o materiálech a biofyzikální charakterizaci, které vědcům a inženýrům umožňují pochopit a řídit vlastnosti rozptýlených systémů. Tyto systémy se pohybují od proteinů a polymerů v suspenzi a emulzích roztoků, částic a nanočástic, až po spreje a aerosoly, průmyslové sypké prášky a vysoce koncentrované suspenze. Používá se ve všech fázích výzkumu, vývoje a výroby, nástroje pro charakterizaci materiálů společnosti Malvern poskytují důležité informace, které napomáhají urychlení výzkumu a vývoje produktů, zlepšují a udržují kvalitu výrobků a optimalizují účinnost procesu.

Naše produkty odráží snahu Malvern využívat nejnovější technologické inovace a náš závazek maximalizovat potenciál zavedených technik. Používají je jak v průmyslu, tak v akademické sféře, v odvětvích od farmaceutických a biofarmaceutických výrobků až po sypké chemikálie, cement, plasty a polymery, energii a životní prostředí.

Systémy Malvern se používají k měření velikosti částic, tvaru částic, zeta potenciálu, náboje bílkoviny, molekulové hmotnosti, hmotnosti, velikosti a konformace, mikrokalorimetrie, reologických vlastností a chemické identifikace, čímž se zlepšuje pochopení rozptýlených systémů v mnoha průmyslových odvětvích a aplikacích.

Společnost Malvern Instruments se sídlem ve Velké Británii má dceřiné organizace na všech hlavních evropských trzích, Severní Americe, Mexiku, Číně, Japonsku a Koreji.

www.malvern.com

 

 

Infratec NOVA

Infratec Nova1

Umožnuje simultánně a přesně stanovit základní složky celého zrna, mouky atd.

více

BacSomatic

BacSomatic

První přístroj, který integruje testování bakterií a somatických buněk při plné automatizaci

více

FoodScan 2 Meat

FoodScan2

Nový NIR analyzátor masa a masných výrobků.

více