Historie společnosti Gerber Instruments

logo-gerber-classic

1850 – 1904: Niklaus Gerber se narodil ve městě Thun (nedaleko Bernu) ve Švýcarsku. Navštěvoval univerzity v Bernu a Zurichu, studoval také chemii v Paříži a Mnichově a dva roky strávil v USA ve společnosti Swiss-American Milk. Poté, co se vrátil zpět do Švýcarska, se stal průkopníkem v oblasti mlékárenství s cílem zlepšit kvalitu mléka. V dnešní době je dr. Niklaus Gerber považován za jednoho z nejpokrokovějších profesionálů v počátcích švýcarského mlékárenského průmyslu.

 

drgerberalt

V roce 1887 dr. Niklaus Gerber založil vlastní mlékárnu pojmenovanou „United Dairies of Zurich“ (Spojené mlékárny Curychu). Do roku 1905 se jeho mlékárna stala jednou z nejmodernějších v Evropě. Dr. Gerber hledal metody, jak efektivně mléko testovat, protože kvalita mléka byla díky nedostatku hygieny a ředěním vodou v této době na velmi nízké úrovni. Cílem dr. Gerbera bylo eliminovat tyto problémy a udělat z mléčných produktů potraviny té nejvyšší kvality.  V magazínu „Swiss Milk Journal“ prezentoval dr. Gerber v roce 1892 „acid-butyrometry“ – rychlou, jednoduchou a spolehlivou analýzu obsahu tuku v mléce. Tato metoda, známá pod pojmem „Gerberova metoda“ se brzy začala používat v mlékárenských laboratořích po celém světě.

 

Ačkoliv dr. Gerber původně zamýšlel používat testy pouze ve své vlastní mlékárně, brzy vyslyšel žádosti zpracovatelů mléka po celém světě a začal své produkty prodávat. Tak vznikla samostatná společnost zaměřující se pouze na Gerberovy testy. V roce 1904 zakládá doktor Gerber společnost „Dr. N. Gerber’s Acid-Butyrometry Ltd., Leipzig“. Toto město si vybral ze dvou důvodů.  Za prvé byl poblíž sklářský průmysl schopný vyrábět velmi kvalitní butyrometry a za druhé, místní společnost, Hugershoff, vlastnila patent na novou otáčivou odstředivku, která byla nutná pro provádění Gerberových testů. Později se obě Gerberovy společnosti spojily a do dnešní doby vyrábějí vysoce kvalitní přístroje.

 

Globální společnost

Gerber Instruments je soukromá společnost se sídlem v Effretikonu (oblast Zurichu) ve Švýcarsku, která má prodejní a distributorskou síť napříč Evropou, Středním východem, Asií a USA.
Byla založena roku1892 dr. Niklausem Gerberem a stala se z ní velmi úspěšná firma. V květnu roku 2009 skoupil její akcie člen vedení, pan Remo Schwizer, a díky jeho znalostem trhu, personalistiky a provozu firmy došlo k hladkému převodu s plynulým zajištěním dodávek klientům i partnerům ve Švýcarsku i v celém světě.
Produktové portfolio zahrnuje vysoce kvalitní testování mléka a širokou nabídku laboratorního vybavení, které je dodáváno klientům zahrnujícím univerzity, výzkumné ústavy a společnosti podnikající v oblasti potravinářského průmyslu, biologie, farmacie, vodního hospodářství a v dalších oborech. Dlouhodobý úspěch u těchto klientů podtrhuje schopnost poskytovat zákaznickou podporu laboratořím v celé řadě průmyslových odvětví.

 

logo-gerber

Společnost Gerber Instruments preferuje osobní přístup ke všem klientům. Proto je její tým plně vyškolen ve všech oborech, ve kterých poskytuje služby. Jen tak může být zárukou toho, že v každé situaci najde to nejlepší řešení pro Vás - klienty tak, aby vám poskytli ty nejkvalitnější produkty a služby.

Infratec NOVA

Infratec Nova1

Umožnuje simultánně a přesně stanovit základní složky celého zrna, mouky atd.

více

BacSomatic

BacSomatic

První přístroj, který integruje testování bakterií a somatických buněk při plné automatizaci

více

FoodScan 2 Meat

FoodScan2

Nový NIR analyzátor masa a masných výrobků.

více