Technologie FTIR a NIR

Technologie FTIR a NIR
Na základě dlouholetého vývoje a zkoumání nabízí FOSS širokou škálu analytických řešení postavených převážně na technologiích FTIR a NIR. Obě metody jsou v dnešní době na takové úrovni, že v některých případech dosahují i lepších výsledků v porovnání s analýzou provedenou klasickou metodou.


Obecně platí, že FTIR technologie analyzuje suroviny ve střední infračervené oblasti.

ftir

 

  NIR technologie v blízké infračervené oblasti.

nir

 

Každá z nich má své silné a slabé stránky, ale při správném výběru a použití pomáhají významně usnadnit práci všem, kteří potřebují snadno, rychle a přesně kontrolovat kvalitu svých výrobků.
Zjednodušeně se dá říci, že přístroje založené na FTIR technologii vyžadují určité laboratorní zacházení, vykazují vyšší a stabilnější přesnosti především u analýzy tekutých výrobků, a to díky oblasti, ve které tato technologie pracuje. Nicméně, vzhledem ke “křehkosti” v současné době dostupných nástrojů a komplikacemi spojené s odběrem vzorků a jeho přípravou, je FTIR analýza omezena převážně do laboratoří.
Touha sledovat suroviny téměř v nezměněném stavu a provádět analýzy i mimo oblast laboratoře, umožnil nástup dalšímu systému NIR. Nicméně, NIR vykazuje o něco horší selektivitu produktů, které je schopný v dané oblasti přesně analyzovat, jako jsou např. tekuté mléčné výrobky apod. Výsledky měření u této metody jsou náchylnější na fyzikální vlastnosti vzorku, jako je velikost částic, hustota a vlhkost.
Proto FOSS vyrábí analytická řešení na míru a používá vždy ten systém, který se nejlépe hodí pro danou analýzu konkrétního produktu, prostředí a způsob použití.
Naši odborníci společnosti MILCOM servis, vám vždy pomohou navrhnout to nejlepší řešení. Kontaktuje nás.

Infratec NOVA

Infratec Nova1

Umožnuje simultánně a přesně stanovit základní složky celého zrna, mouky atd.

více

BacSomatic

BacSomatic

První přístroj, který integruje testování bakterií a somatických buněk při plné automatizaci

více

FoodScan 2 Meat

FoodScan2

Nový NIR analyzátor masa a masných výrobků.

více