NIR technologie

O technologii NIR
NIR technologie využívá skutečnost, že mnoho přírodních produktů absorbuje záření NIR v určité vlnové délce. Velmi dobře absorbuje vazby NH, OH a CH, s dalšími molekulárními vazbami již méně. Některé známé absorpční limity jsou uvedeny v následující tabulce. Mnoho materiálů je již odzkoušeno a jsou známy vlnové délky pro měření jejich parametrů. Velká přesnost je udávána pro vlhkost, dusíkaté látky, tuk a podobně. Samotný přístroj je jako měřící zařízení bez stupnice, proto musí být dovybaven stupnicí - u NIR přístrojů se říká kalibrací. Ta je vytvořena tak, že se porovnávají naměřená spektra a hodnoty stanovené referenčními metodami. Z nich je pak vytvořen matematický model závislosti určité vlnové délky a parametru, který chceme získat.

Zkratka NIR
pochází z počátečních písmen anglických slov Near Infra Red. K měření používáme záření blízké infračervenému záření v rozsahu cca 800 – 2500 nm, někdy je udáváno až od 400 nm, což je však viditelné záření.

nir-absorbtions 

Technologie pracuje takto
Signál ze zdroje záření (lampa) jde na zrcadlo, ve kterém je vybroušena difrakční mřížka. Tam se odráží, prochází skrz štěrbinu, dopadá na vzorek, kde se odrazí na detektor. Poloha zrcadla je snímána, takže víme přesně, pod jakým úhlem se odráží signál ze zdroje. Víme také úplně přesně jaká vlnová délka NIR záření prochází štěrbinou a právě v ten okamžik dopadá na vzorek. Ze vzorku se odráží na detektor a můžeme pak zobrazit přesné spektrum podle hodnot změřených na detektoru.

Infratec NOVA

Infratec Nova1

Umožnuje simultánně a přesně stanovit základní složky celého zrna, mouky atd.

více

BacSomatic

BacSomatic

První přístroj, který integruje testování bakterií a somatických buněk při plné automatizaci

více

FoodScan 2 Meat

FoodScan2

Nový NIR analyzátor masa a masných výrobků.

více