FOSS vize a hodnoty

Vize
Firma FOSS chce nabízet "nejlepší analytická řešení na světě“ s bezkonkurenční kvalitou, která poskytne zákazníkům zlepšení kvality surovin a výrobků a optimalizovat jejich výrobu.

Kromě toho chce FOSS přispět k racionálnímu využívání přírodních zdrojů na naší planetě a podílet se tak na zlepšení výživy a zdraví lidí na celém světě.

Proč FOSS
100+ patentů
46 TOP řešení
První zavádí pokročilé analýzy mimo prostředí laboratoří
Analýzy on-line

Hodnoty
Klíčem úspěchu firmy FOSS je poskytování specializovaných analytických řešení podle čtyř základních hodnot:

• Být první
• Spokojenost zákazníků
• Znalost problematiky
• Spolupráce lidí a týmů

Tyto hodnoty odrážejí zaměření FOSSe být první ve vývoji analytických nástrojů a jeho postavení na světovém trhu. Jeho hodnoty se odráží také v tom, že zákazníci jsou pro něj středem zájmu. To je důvod, proč se FOSS zaměřuje na vysoce kvalifikované zaměstnance, kteří jsou i jeho nejsilnější stránkou.

foss-maps

Fakta o firmě FOSS
• Výzkum, vývoj a výroba ve čtyřech zemích
• Prodejní a servisní společnosti v 25 zemích světa
• Více než 70 výhradních distributorů na celém světě
• 98% obratu mimo území Dánska

Technologické oblasti, ve kterých FOSS působí
- blízká infračervená spektroskopie
- střední infračervená spektroskopie
- automatizace analytických referenčních metod
- průtoková cytometrie
- x-ray spektroskopie
- automatické značení a počítání buněk
- analýza obrazu
- chemometrie (pokročilá matematika vč. nelineární techniky)
- jemná mechanika
- elektronika
- vývoj softwaru na zakázku

Infratec NOVA

Infratec Nova1

Umožnuje simultánně a přesně stanovit základní složky celého zrna, mouky atd.

více

BacSomatic

BacSomatic

První přístroj, který integruje testování bakterií a somatických buněk při plné automatizaci

více

FoodScan 2 Meat

FoodScan2

Nový NIR analyzátor masa a masných výrobků.

více