Historie FOSS

 

FOSS Fifty & First 50 let

Firma FOSS oslavila v roce 2006 50 let své činnosti v oblasti automatizace analytických metod. Firmu založil v roce 1956 Nils FOSS jako A/S N. FOSS Electric s cílem nabídnout rychlé, přesné, ekonomické a automatizované metody. Hlavním zákazníkem v počátcích činnosti byl zemědělský sektor, zejména pro kontrolu vlhkosti a zpeněžování obilí, později se činnost rozšířila na mlékárenský průmysl, který se na dlouhou dobu stal rozhodujícím zákazníkem.

85% mléka ve světě je testováno FOSS řešeními!

80% obilovin ve světě je testováno FOSS řešeními!

FOSS je průkopníkem nových koncepcí a produktů pro jednotlivá odvětví celého agrokomplexu a chemický a farmaceutický průmysl. K tomu přispělo v roce 1997 získání společnosti Perstorp Analytical A/B, jejíž součástí byly společnosti Tecator A/B a NIRSystems. Tím se firma FOSS dostala na čelné místo v systémech řešení moderních analýz surovin, potravin a krmiv. V roce 2003 byly společnosti FOSS Electric a Tecator sloučeny. Společnost FOSS Electric se tím změnila na skupinu FOSS, řešící všechny aspekty vývoje, výroby, marketinku, prodeje a záručního a pozáručního servisu. Společnost zaměstnává po celém světě 1100 zaměstnanců ve 21 společnostech zajišťujících služby zákazníkům, co nejlepším možným způsobem.

V současné době je společnost organizována jako FOSS A/S se společností FOSS Analytical (Dánsko a Švédsko) a FOSS NIRSystems (USA) s vývojem, výrobou, marketinkem a dceřinými společnostmi, zabývajícími se prodejem a servisem v jednotlivých trzích. Společnost dále spolupracuje na základě výhradních distributorských smluv s více než 70-ti distributory celého světa.

Pro český a slovenský trh a jejich agrokomplex je výhradním distributorem, včetně záručního a pozáručního servisu, dodávek ND atd. pro celý agrokomplex (včetně NIR přístrojů) od 15. 7. 2005 společnost MILCOM servis a.s., která tuto činnost zajišťovala pro FOSS Electric od svého založení v roce 1991. Společnost MILCOM servis a.s. oslavila v roce 2006 rovněž jubileum, a to 15 let své činnosti. Její pracovníci, specialisté zejména v mlékárenském průmyslu, spolupracují s firmou FOSS více než 25 let a byli aktivně činní zejména při budování systému centrálního testování syrového mléka v Československé republice a zavádění moderních automatizovaných metod FOSS přístroji v mlékárenském průmyslu.

Firma FOSS vyvíjí a nabízí vlastní moderní analytická řešení a systémy.
Mezi ně patří:

 • infračervená spektrofotometrie (NIR, NIT, MIR) a její aplikace ve střední a blízké IR oblasti
 • Fourier IR spektrofotometrie (FTIR) a její aplikace
 • fluorooptoelektronické metody
 • průtoková cytometrie a CCD technologie
 • mikrobiologické metody
 • in-line, on-line, at–line systémy a přístroje
 • moderní jednoduchá softwarová řešení, FOSS Integrátor
 • automatizace laboratorních prací a chemických referenčních analýz
 • zpracování dat

Přístroje firmy FOSS mohou být využívány pro kontrolu:

 • Zemědělských produktů a surovin pro zpracovatele
 • Vstupní kontrolu pro zpracovatele
 • Mezioperační kontrolu a standardizaci výrobků
 • Finální kontrolu
 • Kontrolu v distribuční síti, supermarketech
 • Kontrolu legislativních požadavků kontrolními orgány

Infratec NOVA

Infratec Nova1

Umožnuje simultánně a přesně stanovit základní složky celého zrna, mouky atd.

více

BacSomatic

BacSomatic

První přístroj, který integruje testování bakterií a somatických buněk při plné automatizaci

více

FoodScan 2 Meat

FoodScan2

Nový NIR analyzátor masa a masných výrobků.

více