Nové modely screeningu abnormalit mléka

Screening falšování se stal jednodušší díky novým modelům pro MilkoScanTM FT1FT1

Screeningové modely pro MilkoScan FT1 pro kontrolu abnormalit u surového mléka jsou nyní rychlejší a jednodušší. K dispozici jsou dva typy modelů: cílené pro konkrétní specifické typy příměsí a necílené modely, které kontrolují jakoukoliv odchylku od normálního surového mléka.

Možnost prověřovat vzorky MilkoScanem je dostupná už několik let, ale dříve uživatelé museli shromáždit a zpracovat data na vlastních vzorcích, aby mohli tuto technologii plně využít. S novými modely tato práce odpadá.

Prevence nepříjemných překvapení

S možností detekovat vzorky mléka, které se odchylují od standardních hodnot, mají výrobci v mlékárenském průmyslu možnost zjistit falšování, nebo jiné znehodnocení, a předejít tak vážnému dopadu na bezpečnost potravin a vysokým nákladům ve výrobě.

FOSS video

Dodávané syrové mléko může být naředěné, kontaminované chemikáliemi, ať už záměrně, nebo náhodně, například z krmiva nebo kontaminované cisterny. Nečistoty mohou být často velmi dobře maskovány, ale v pozdějších krocích výroby jsou tyto nečistoty nepříjemným překvapením, například se objeví chemická chuť nebo vážné bezpečnostní riziko.

Spektrum FTIROblast otisku prstu ve FTIR spektru syrového mléka

Technologie skrytá za novou možností prověřování vzorků je založena na absorpci infračerveného záření při průchodu vzorkem a vyhodnocena matematickou metodou Fourierovy transformace. V unikátní oblasti otisku prstu spektra přírodního syrového mléka se při výskytu abnormalit tyto změny projeví a přístroj tyto vzorky okamžitě detekuje.

MilkoScanTM FT1

MilkoScan FT1 analyzuje hlavní parametry v mléce, smetaně a jiných tekutých mléčných produktech. Analýzy najdou uplatnění při kontrole dodavatelů mléka, bilančních výpočtech, standardizaci mléka a ověřování finálních výrobků.

 

Infratec NOVA

Infratec Nova1

Umožnuje simultánně a přesně stanovit základní složky celého zrna, mouky atd.

více

BacSomatic

BacSomatic

První přístroj, který integruje testování bakterií a somatických buněk při plné automatizaci

více

FoodScan 2 Meat

FoodScan2

Nový NIR analyzátor masa a masných výrobků.

více