Masný průmysl

Moderní laboratorní přístroje firmy FOSS pro rozbory a kontrolu surovin, potravin a krmiv.

Výhradní distribuce přístrojů firmy FOSS pro celý agrokomplex České a Slovenské republiky, záruční a pozáruční servis, náhradní díly, poradenství, kalibrace, napojení na tuzemské i zahraniční mezilaboratorní testy, referenční a pilotní vzorky.

Kontrola masa a masných výrobků

FOSS je partnerem společností masného průmyslu po mnoho let. Cílem spolupráce je podpora optimalizace výroby a výrobních procesů a kontrola kvality surovin a finálních výrobků. Nabízí systémová řešení kontroly hygienických parametrů a složek masa od syrového masa / hovězí, vepřové,skopové, drůbeží / až po hotové výrobky vařené a uzené výrobky a masa, fermentované salámy, šunky a další výrobky. Řešení nabízí analýzy chemických parametrů jako tuk, bílkovina, vlhkost, kolagen, beefe, mikrobiologická vyšetření / CPM, koliformní, Escherichia coli, Enterobacteriacae, kvasinky/, dále pak sůl, dusičňany a dusitany.


Výrobce:
FOSS

FoodScan 2 Meat

Určeno: Vhodný pro střední a velké zpracovatele masných ...
FoodScan Meat Analyser

Určeno: Vhodný pro velké nebo střední zpracovatele masných ...
Meat Master II

Určeno: výroba masa - velké podniky
MeatScan

Určeno: pro všechny malé a střední výrobce masných výrobků
ProFoss Meat

Určeno: pro výrobce masa a masných produktů

Infratec NOVA

Infratec Nova1

Umožnuje simultánně a přesně stanovit základní složky celého zrna, mouky atd.

více

BacSomatic

BacSomatic

První přístroj, který integruje testování bakterií a somatických buněk při plné automatizaci

více

FoodScan 2 Meat

FoodScan2

Nový NIR analyzátor masa a masných výrobků.

více